Oplysningspligt

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger:

 • At Vadehavets Oplevelser er ansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager fra dig.
 • At du er velkommen til at kontakte CEO Morten Riis på mobil 2162 6452 eller på e-mail morten@vadehavetsoplevelser.dk
 • At formålet med behandling af dine personoplysninger er, at levere vores ophold, ture eller tjenesteydelser til dig eller til din virksomhed, samt holde dig orienteret om nyheder, ændringer eller aflysninger.
 • At retsgrundlaget (hjemlen) for at vi behandler dine personoplysninger er enten dit samtykke til fx nyhedsbrev eller den indgåede bestilling af en bog, en rejse eller andet.
 • At de oplysninger vi gemmer, er almindelige (f. eks. navn, adresse), fortrolige (f. eks. cpr.nummer) og/eller følsomme/særlige personoplysninger (f. eks. helbredsoplysninger, hvis du oplyser dem).
 • At vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til de nødvendige samarbejdspartnere herunder vores databehandlere.
 • Alle vores databehandlere er godkendte i overensstemmelse med GDPR.
 • At vi har modtaget personoplysningerne fra dig selv og eventuelt fra offentligt tilgængelige kilder.
 • At vi kun opbevarer dine personoplysninger så længe, som det er lovligt eller lovpligtigt i forhold til gældende lovgivning.
 • At vi ikke anvender personprofilering til at træffe automatiske afgørelser.

 

Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Du har ret til indsigt og berigtigelse, dvs. du kan når som helst se alle de data, vi har om dig og berigtige/opdatere oplysningerne.
 • Du har ret til at anmode om sletning, dvs. du kan få dine personoplysninger slettet, medmindre vi af regnskabsmæssige eller juridiske årsager skønner, at det er nødvendigt at beholde dem i en længere periode. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.
 • Du har ret til begrænsning af behandling, dvs. du kan styre eventuel begrænsning af behandlingen.
 • Du har ret til indsigelse, dvs. du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
 • Du har ret til at få udleveret oplysninger. Det betyder, at du til enhver tid kan få tilsendt oplysningerne i fx Word eller Excel eller i en e-mail.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du ønsker at klage, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret, og gøre hvad vi kan for at gøre dig tilfreds, men du er altid berettiget til at klage direkte til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K. Tlf. 3319 3200 eller e-mail dt@datatilsynet.dk, se evt. mere på www.datatilsynet.dk.